λαπαρός

λαπαρός, -ά, -όν (Α)
1. χαλαρός, λαγαρός (α. «τὸ λαπαρὸν τῆς πλευρῆς», Ιπποκρ
β. «ὄπισθεν λαπαρόν, ἔμπροσθεν ἐξέχον», Ιπποκρ.)
2. (για μαξιλάρι) βαθουλωτό, μαλακό
3. (για πόνο)
ελαφρός, μαλακός
4. (κατά τον Ησύχ.) «ἀσελγής, ἀκόλαστος, λάγνος».
επίρρ...
λαπαρῶς (Α)
με χαλαρό τρόπο.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολογίας. Πιθ. < θ. λαπ- που μαρτυρείται σε γλώσσα τού Ησυχίου (ἔλαψα
διέφθειρα) + κατάλ. -αρός, που εμφανίζεται σε συγγενείς σημασιολογικά λέξεις (πρβλ. λαγαρός, πλαδαρός, χαλαρός). Ο τ., τέλος, συνδέεται με τα λαπάσσω, λαπάρα, λάπαθα].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • λαπαρός — slack masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαρά — λαπαρός slack neut nom/voc/acc pl λαπαρά̱ , λαπαρός slack fem nom/voc/acc dual λαπαρά̱ , λαπαρός slack fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαρώτερον — λαπαρός slack adverbial comp λαπαρός slack masc acc comp sg λαπαρός slack neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαρόν — λαπαρός slack masc acc sg λαπαρός slack neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαρώτατον — λαπαρός slack masc acc superl sg λαπαρός slack neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαραί — λαπαρός slack fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαροί — λαπαρός slack masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαροῦ — λαπαρός slack masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαρούς — λαπαρός slack masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λαπαρωτέρη — λαπαρός slack fem nom/voc comp sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.